با خوردن مقدار مختصری گردو ، میزان استرس خود را کاهش دهید . پژوهشی که در روزنامه دانشکده تغذیه آمریکا چاپ شد ، دریافته بودند که گردو فشار خون بالا را کاهش داده و به کاهش استرس نیز کمک میکند  بنابراین گردو را در برنامه غذایی خود جای دهید .