تخمه جابونی

تخمه جابونی غنی از چربی غیر اشباع و مفید و سالم می باشد که برای تمام بافت های بدن مورد نیاز و مفید است و استفاده از آن چربی خون را کاهش میدهد .

مشخصات بسته بندی